Managementul proprietatii

Asiguram managementul proprietatii:

 • urmarirea comportarii in timp a constructiei, pe toata durata contractului;

 • intocmirea fiselor tehnice periodice cu privire la starea cladirii si a instalatiilor acesteia;

 • raspunderea fata de functionalitatea si integritatea elementelor proprietatii comune, fata de mijloacele materiale ale asociatiei de proprietari si de utilizarea in bune conditii a acestora;

 • procurarea mijloacelor materiale necesare pentru intretinerea si reparatiile curente ale elementelor proprietatii comune; raspunderea asupra integritatii acestora;

 • instiintarea comitetului executiv si luarea masurilor necesare pentru efectuarea la timp si eficient a lucrarilor de intretinere si reparatii;

 • urmarirea realizarii contractelor cu persoane fizice sau juridice pentru reparatii, inchirierea unor spatii sau elemente din proprietatea comuna, activitati sociale si alte tipuri de activitati;

 • verificarea existentei contractelor de inchiriere intre asociatia de proprietari si persoane fizice sau juridice care la data constituirii acesteia folosesc spatii ori elemente din proprietatea comuna. Daca aceste contracte nu exista, administratorul ii instiinteaza pe cei in cauza, punindu-le in vedere ca in termen de 30 de zile lucratoare sa incheie contracte cu asociatia de proprietari;

 • supravegherea executiei lucrarilor de reparatii si de intretinere si participarea la receptia lor, consemnind finalizarea acestora; asigurarea efectuarii de plati corespunzatoare stadiului lucrarii;

 • controlul personalului angajat de asociatia de proprietari pentru curatenie, incarcarea si evacuarea gunoiului menajer si alte activitati, cu privire la indeplinirea obligatiilor contractuale si, in caz de incalcare a acestora, sesizarea comitetului executiv;

 • efectuarea de verificari in vederea inlaturarii defectiunilor aparute la instalatiile de folosinta comuna si a eliminarii pierderilor care determina cresterea nejustificata a cheltuielilor asociatiei de proprietari (scurgeri de apa si altele asemenea). Daca se constata defectiuni la instalatiile apartinind proprietatii individuale (apartament sau spatiu cu alta destinatie decit cea de locuinta), se instiinteaza proprietarul respectiv asupra obligatiei de a remedia aceste defectiuni;

 • asigurarea cunoaterii si respectarii regulilor de locuit in condominiu;;

Contacteaza-ne acum pentru a beneficia de serviciile unei firme de administrare profesionala.
BonClean - Servicii administrare imobile - Administrator cladiri
Bon Clean
Parteneri:

Bona Mia Servicii : eBONA : Info Turistii : expressjobs.ro : Bona Bucuresti : Menajera Bucuresti : Echipa Mesterului : Ingrijire batrani :