Management finaciar

Asiguram managementul financiar:

 • gestiunea bunurilor si fondurilor banesti;

 • intocmirea listelor lunare de plata;

 • incasarea, in locuri specifice, a cotelor de contributie a proprietarilor la cheltuielile curente ale asociatiei de proprietari;

 • efectuarea platilor si incasarilor;

 • sesizarea comitetului executiv in vederea somarii restantierilor si aplicarea procedurii de recuperare a restantelor, cu penalizarile aferente;

 • calcularea si incasarea penalizarilor conform sistemului aprobat de adunarea generala a asociatiei de proprietari;

 • actualizarea, daca este cazul, cu avizul comitetului executiv, a fondului de rulment;

 • intocmirea si pastrarea evidentelor contabile si a registrelor asociatiei de proprietari, specifice managementului financiar;

 • prezentarea, la solicitarea comitetului executiv sau a comisiei de cenzori, a rapoartelor ori a documentelor necesare unor verificari financiar-contabile ale asociatiei de proprietari;

 • verificarea sau avizarea, daca este cazul, a indexului contoarelor de retea aferente mai multor asociatii de proprietari;

 • controlul facturarii corecte a consumurilor in functie de indexul contoarelor de bloc sau al contoarelor individuale, daca acestea exista si au fost montate in conformitate cu prevederile legale, si in functie de normele metodologice de repartizare a consumurilor, acolo unde nu exista contorizare la nivel de asociatie de proprietari;

 • verificarea existentei contractelor intre persoanele juridice, membre ale asociatiei de proprietari si furnizorii de servicii (apa, gaze, energie electrica si termica, salubrizare si altele asemenea);

 • respectarea altor prevederi privind modul de exercitare a managementului financiar;

Contacteaza-ne acum pentru a beneficia de serviciile unei firme de administrare profesionala.
BonClean - Servicii administrare imobile - Administrator cladiri
Bon Clean
Parteneri:

Bona Mia Servicii : eBONA : Info Turistii : expressjobs.ro : Bona Bucuresti : Menajera Bucuresti : Echipa Mesterului : Ingrijire batrani :